Fout! illustratie

foutvogel

Fehler, fout, vulgarismo

Illustratie, 2013

Hun hebben, groter als… Omslagillustratie voor tijdschrift Onze Taal bij een artikel van Gaston Dorren. In dit artikel zijn voor het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Zweeds telkens acht beruchte ergernissen op een rijtje gezet. Alle hier genoemde talen stammen af van een Indo-Europese oertaal. Wat enigszins verrast, is dat in al deze talen (die toch aardig van verschillen) veel van die wrevels zo op elkaar lijken.

Haagse Nieuwe?/!

haagsenieuwe

Haagse Nieuwe?!

affiche, 2012

Gemak vroeg alle instellingen die dat jaar een cultuursubsidie aanvroegen bij de Gemeente Den Haag, om met een affiche te reageren op de besluiten van het college. Alle affiches samen waren de bijdrage van Gemak aan de Museumnacht. Dit affiche is ontworpen voor de Stichting Haagse Museumnacht.